EKO ZDUNEK

poddano badaniu pod względem energetyczno-emisyjnym wg normy PN-EN 303-5:2012
kotła c.o. i spełnia warunki 5 klasy.